Reviewers

Mitra Bestari

Dr. Eng. Prudensy F. Opit 
(Program Studi Teknik Industri Universitas Katolik De La Salle Manado)

Lanny Sitanayah, Ph.D
(Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik De La Salle Manado)

Angelia Melani Adrian, Ph.D.
(Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik De La Salle Manado)

Immanuela P. Saputro, S.Si., M.T.
(Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik De La Salle Manado)